Latvijas apdrošinātāju prasību kārtošanas pārstāvji EEZ valstīs (ES Direktīva 2009/103/EC)

ADB "Gjensidige" Latvijas filiāle nominētie pārstāvji