Latvijas apdrošinātāju prasību kārtošanas pārstāvji EEZ valstīs (ES Direktīva 2009/103/EC)

AAS "BTA Baltic Insurance Company" nominētie pārstāvji