Apdrošināšanas līguma pārbaude


Sistēmas pārzinis ir biedrība "Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs" (Toma iela 4, Rīga, LV-1003). Par sistēmā pieejamo datu pareizību (integritāti) atbild tas sistēmas dalībnieks, kas nodevis datus sistēmai, savukārt pārzinis nodrošina datu savlaicīgu atjaunošanu, labošanu vai dzēšanu, ja dati ir nepilnīgi vai neprecīzi.

 Esmu informēts par personas datu apstrādi