Apdrošināšanas līgumi


Saskaņā ar "Fizisko personu datu aizsardzības likuma" 15. panta 1.daļu un 7.panta 1.punktu, Jūs drīkstat saņemt datus tikai par Jūsu noslēgtajiem līgumiem. Citu personu tiesības uz savu personas datu aizsardzību aizsargā iepriekšminētā likuma 6. pants. Par fiziskās personas datu nelikumīgu apstrādi paredzēta atbildība Latvijas Republikas normatīvajos aktos.