Bonus Malus Dati


Sistēmas pārzinis ir biedrība "Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs" (Toma iela 4, Rīga, LV-1003). Par sistēmā pieejamo datu pareizību (integritāti) atbild tas sistēmas dalībnieks, kas nodevis datus sistēmai, savukārt pārzinis nodrošina datu savlaicīgu atjaunošanu, labošanu vai dzēšanu, ja dati ir nepilnīgi vai neprecīzi.

Jūsu personas kods tiks izmantots Jūsu un Jūsu darbību identificēšanai sistēmā. Pārzinis var pārraidīt Jūsu personas kodu pārējiem sistēmas dalībniekiem, ja tas būs nepieciešams Jūsu personas datu apstrādei sistēmā.

 Esmu informēts par personas datu apstrādiJautājumu gadījumā rakstiet - bonusmalus@ltab.lv