Bonus Malus Dati


Sistēmas pārzinis ir biedrība "Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs" (Lomonosova iela 9, Rīga, LV-1019). Par sistēmā pieejamo datu pareizību (integritāti) atbild tas sistēmas dalībnieks, kas nodevis datus sistēmai, savukārt pārzinis nodrošina datu savlaicīgu atjaunošanu, labošanu vai dzēšanu, ja dati ir nepilnīgi vai neprecīzi.

Saskaņā ar "Fizisko personu datu aizsardzības likuma" 15. panta 1.daļu un 7.panta 1.punktu, Jūs drīkstat apstrādāt tikai Jūsu personas datus. Citu personu tiesības uz savu personas datu aizsardzību aizsargā iepriekšminētā likuma 6. pants. Par fiziskās personas datu nelikumīgu apstrādi paredzēta atbildība Latvijas Republikas normatīvajos aktos.


Jūsu personas kods tiks izmantots Jūsu un Jūsu darbību identificēšanai sistēmā. Pārzinis var pārraidīt Jūsu personas kodu pārējiem sistēmas dalībniekiem, ja tas būs nepieciešams Jūsu personas datu apstrādei sistēmā.Jautājumu gadījumā rakstiet - bonusmalus@ltab.lv